(15) 842 73 06 796 020 250 biuro@sigmasecurity.pl

Ogólna klauzula informacyjna

Administratorem podanych danych osobowych jest: SIGMA Security, z siedzibą w Stalowej Woli, przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego 23.

W sprawach dotyczących przetwarzania w SIGMA Security danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:

  • przez e-mail: biuro@sigmasecurity.pl

  • telefonicznie: 15 842 73 06, w godzinach 8 -16 w dni robocze,

  • lub listownie na adres: SIGMA Security, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 23, 37-450 Stalowa Wola.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres 5 lat po zrealizowaniu uzasadnionych interesów administratora, m.in. w związku z:

  • prowadzonymi postępowaniami przetargowymi,

  • działaniami marketingowymi,

  • umowami realizowanymi w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  • realizacją innych celów związanych z działalnością gospodarczą,

  • innych celów związanych z działalnością administratora.

Dane osobowe mogą być udostępniane kontrahentom, klientom, innym podmiotom gospodarczym, urzędom i organom administracji publicznej, innym podmiotom jednostkom organizacyjnym i osobom fizycznym, jeżeli wymaga tego realizacja celu, dla którego zostały pozyskane.

Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W uzasadnionym przypadku wniesienia sprzeciwu jego złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Wycofanie zgody polega na skierowaniu do SIGMA Security wiadomości w formie papierowej lub elektronicznej, analogicznie do tego w jaki sposób została przez Pan/Panią udzielona, z wyraźnym wskazaniem w treści dokumentu informacji o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wskazania celu w jakim została udzielona.

Zamknij menu